Wednesday, 30 October 2013

"Teamwork", bukan bermakna kemahiran mesti sama        Alhamdulillah, bersyukur terhadrat Illahi kerana dengan limpah kurnianya masih lagi kita diberikan peluang untuk bernafas di muka bumi yang sangat indah dengan pelbagai ciptaanNya yang banyak mengandungi pelbagai hikmah serta menunjukkan luasnya ilmu dan kekuasaanNya dalam mencipta dan mentadbir dunia ini yang begitu indah dan sangat tersusun.  Mudah-mudahan Allah memasukkan kita dalam golongan yang diredhaiNya, InsyaAllah.

"Teamwork" atau kerja kumpulan semestinya tidak terasing lagi bagi sesiapa sahaja yang aktif melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sama ada belajar berkumpulan, aktiviti sukan, usrah, dan pelbagai lagi aktiviti yang melibatkan kerjasama antara ahli sama ada fomal atau non-formal. Walauapapun, asalkan kita melaksanakan aktiviti secara berkumpulan kerana Islam sangat menggalakkan umatnya melakukan pekerjaan secara berjamaah.  

Dalam hadis Rasulullah S.A.W. yang bermaksud " Daripada Ibn Abbas R.A., Nabi S.A.W. bersabda: " Pertolongan Allah bersama jemaah " ( Riyawat Al-Tirmizi).

"Teamwork" atau kerja berkumpulan adalah bertujuan untuk saling lengkap melengkapi sesama ahli dalam melaksanakan seseuatu pekerjaan kerana antara wujud kerja kumpulan atau " Teamwork" adalah kerana setiap orang mempunyai kemahiran yang berbeza apabila ingin melaksanakan sesuatu perkerjaan. Jika semua mempunyai kemahiran yang sama, atau kemampuan yang sama taraf, sesebuah kumpulan kerja akan kurang berkesan jika semua ahli mempunyai kemahiran yang sama dalam melaksanakan kerja.

Sebagai contoh, kerjasama kumpulan untuk membangunkan sebuah pondok rehat. Dalam kumpulan tersebut mestilah tidak semua tahu memilih bahan yang sesuai sahaja dalam membuat pondok rehat, pastinya ada yang berkemahiran menukang, mempunyai kemahiran mengecat dan memilih kualiti cat, kawasan yang sesuai dan pelbagai lagi. Jika semua ini saling lengkap melengkapi, pasti akan menghasilkan pondok rehat yang berkualiti.

Jika kita meninjau kembali semasa zaman Rasulullah S.A.W., baginda tidak spesifikan setiap sahabat supaya mempunyai kemahiran yang sama dalam berdakwah kerana Islam bukan agama yang menetapkan manusia mempunyai "skill" yang sama dalam mengamalkan Islam tetapi memandu manusia dengan "skill" yang masing-masing dengan cara yang diredhai Allah. Ada sahabat yang berdakwah dengan cara menyampaikan ilmu, ada sahabat menyampaikan dengan jalan jihad, ada yang menyampaikan dengan cara perniagaan, dan pelbagai lagi. Kesemua kemahiran ini digabungkan dalam konteks "Teamwork" menyampaikan dakwah Islam dan akhirnya Islam tersebar dengan pantas di pelusuk dunia.

Dalam konteks dakwah tidak semata-mata kita mesti menetapkan bahawa menyampaikan Islam dengan hanya memberi ceramah atau tazkirah semata-mata. Islam juga boleh disampaikan dengan pelbagai "skill" yang ada seperti keperibadian, pergaulan, hatta teknologi yang sedia ada boleh juga dijadikan sebagai medium dalam menyampaikan dakwah seperti membuat photoshop, blog, video, dan pelbagai lagi boleh digunakan mengikut kemahiran dan kesemua ini digabungkan dalam konteks "Teamwork" untuk menyebarkan risalah Islam.

Islam, bukan agama yang menetap setiap individu dengan kemahiran yang sama, tetapi memandu setiap individu yang mempunyai "skill"  tersendiri mengikut syarak dan menggabungkan kesemua ini menjadi "Teamwork" dalam menyebarkan dakwah sama ada secara langsung atau tidak langsung. 

Mukmin Sejati merebut Cinta Hakiki