Friday, 11 March 2011


Sedikit perkongisan 


Hati Yang Sejahtera
adalah hati yang...


...kenal dan mencintai Allah S.W.T.
dan takut kepadaNya

...meletakkan Allah dan
rasulnNya di tempat yang
tertinggi dalam kehidupan
hariannnya,secara konsisten

...dekat dengan Allah S.W.T. dan menjadikan 
kehidupannya berpaksikan
mencari keredhaan Allah S.W.T.

...bebas daripada pengaruh 
amarah,syahwat dan syaitan

...dipandu oleh nilai-nilai murni
dan dapat memandu kepada
kebaikan orang lain

...sentiasa bertawaduk dan
merendah diri

...ghairah dengan perkara-perkara
kebaikan / kebajikan dan sangat
benci segala bentuk kejahatan,
walau sekecil mana sekalipun.


(Dipetik daripada Lajnah publisiti dan Informasi LPS KUO,UPSI)

No comments:

Post a Comment